Tłumacz chemiczny kart charakterystyki MSDS na angielski

Dodane przez hetman,

Profesjonalny certyfikowany tłumacz chemiczny zna się na swoim fachu. Przeważnie jest absolwentem studiów chemicznych, interdyscyplinarnych studiów matematyczno-przyrodniczych (na których – oprócz matematyki – w szerokim zakresie wykładana jest chemia z fizyką) lub biochemikiem. Chemik od biochemika różni się co do zasady tym, że chemik zajmuje się reakcjami w układach nieożywionych, a biochemik interesuje się molekularnym podłożem przemian procesów w organizmach żywych, takich jak oddychanie komórkowe, fotosynteza czy biosynteza hemu hemoglobiny. Certyfikację tłumacza w zakresie chemii może on otrzymać od różnych organizacji, zdając odpowiedni egzamin pisemny, np. może stać się certyfikowanym tłumaczem technicznym Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie specjalizacji chemicznej dla pary językowej polski-angielski. Wracając do profilu wykształcenia akademickiego, tłumacz chemiczny powinien posiadać tytuł magistra lub doktora chemii, szczególnie wówczas, gdy zajmuje się tłumaczeniem artykułów i innych publikacji naukowych z zakresu chemii organicznej czy nieorganicznej.

… Czytaj dalej