Struktura organizacyjna, jakie informacje powinny być udostępniane pracownikom

Dodane przez AZ,

Budowa struktury organizacyjnej i sprawne nią zarządzanie to dość złożony proces. Często, wraz z rozwojem firmy jego struktura mocno odbiega od tej pierwotnej. Wiadomym jest jak ważną rolę ogrywa w firmie: określa zależności między pracownikami oraz przydziela ich do określonych działów i jednostek. Kluczowym jest tu zdefiniowanie oraz udostępnienie pracownikom przejrzystej struktury organizacyjnej, co pozwoli na dobre zorganizowanie pracy. Przejrzysty musi być również podział zarówno ich kompetencji, jak i odpowiedzialności. … Czytaj dalej