Czy mediacje mają wpływ na wymiar kary?

Dodane przez Marta2802,

  Filed under: inne
  Comments: None
  Tagi: , , ,

W doktrynie prawa karnego po modelu wymiaru sprawiedliwości nastawionym na wymierzenie sprawcy kary traktowanej głownie jako odpłata uwidacznia się tendencja do podniesienia znaczenia naprawienia krzywdy wyrządzonej przestępstwem. Mediację uznaje się za jedną z form realizacji postulatów sprawiedliwości naprawczej. W procesie karnym główną rolę odgrywa osoba sprawcy. Na przestępstwo jednak należało by patrzeć jak na konflikt między pokrzywdzonym a sprawcą i potrzebę rozstrzygania tych konfliktów przez samych zainteresowanych przy różnym stopniu ingerencji państwa.

Początkowo mediacje można było prowadzić tylko w toku postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym przy wstępnej kontroli oskarżenia. To powodowało że można było ją stosować w ograniczonym zakresie. Ustawą z dnia 10 stycznia 2003 roku wprowadzoną ją do części ogólnej kpk jako przepisy art 23a. Zmiana ta powodowała możliwość prowadzenia mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Wiele jednak względów przemawia za tym aby postępowanie przygotowawcze było głównym etapem procesu karnego w czasie którym wykorzystuje się instytucję mediacji. Przemawia za tym fakt iż to właśnie na tym etapie można osiągnąć pozytywne skutki mediacji zakończonej ugodą między skonfliktowanymi stronami, znacznie ułatwiającą uproszczenie i skrócenie procesu karnego.

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone – w sprawach z oskarżenia publicznego na podstawie postanowienia prokuratora, sądu lub organu Policji z inicjatywy organu procesowego, strony albo za zgodą stron. W sprawach z oskarżenia prywatnego na podstawie postanowienia sądu, na wniosek lub za zgodą stron, zamiast posiedzenia pojednawczego. W sprawach wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności na podstawie postanowienia sądu penitencjarnego, na wniosek przedstawiciela administracji zakładu karnego, sądowego kuratora zawodowego, zgodnie z wnioskiem skazanego lub pokrzywdzonego albo z urzędu. Koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

Sprawy zagrożone karą lub środkiem karnym w ustawie z własnej inicjatywy, z inicjatywy stron lub na ich wniosek może kierować do mediacji prokurator na etapie postępowania przygotowawczego jak i również Policja na tym samym etapie, sąd w toku całego postępowania sądowego aż do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, Sąd penitencjarny na każdym etapie odbywania bezwzględnej kary pozbawienia wolności niezależnie od wysokości orzeczonej kary. Kryteria jakimi się należy kierować w doborze spraw do mediacji to zdolność stron do mediacji, nie jest konieczne przyznanie się sprawcy do winy, strony wyrażają dobrowolną zgodę na postępowanie mediacyjne, w mediacji mogą uczestniczyć tylko osoby mogące podejmować samodzielne decyzję

Postępowanie mediacyjne może zakończyć się pozytywnie dla stron. W takim wypadku spisana ugoda pozasądowa i pojednanie stron może wpłynąć na rodzaj i wysokość orzeczonej kary lub środka karnego. Pozytywne wyniki mediacji mogą mieć znaczenie przy orzekaniu o obowiązkach probacyjnych oskarżonego, związanych z warunkowym umorzeniem postępowania karnego oraz warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Brak zgody stron na udział w mediacji nie pociąga żadnych negatywnych skutków. Uczestnictwo w mediacji nie może być wykorzystywane przez organ prowadzący postępowanie karne jako dowód przyznania się do winy. Oskarżony który pojednał się z pokrzywdzonym na drodze postępowania mediacyjnego naprawił szkodę, zadośćuczynił ma szansę na złagodzenie kary. Ostateczna decyzja należy do organu procesowego.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej, potrzebujecie pomocy w rozwiązaniu konfliktów serdecznie zapraszamy do kontaktu z Adwokatem Dominik Marchewka pod numerem telefonu 530 834 077. Zapraszamy również Państwa do zajrzenia na naszą stronę internetową na której znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania http://www.factolex.pl/. Odpowiemy na wszystkie zadane przez Państwa pytania.

 

Be Sociable, Share!

Napisz pierwszy komentarz.

Twój komentarz

You must be logged in to post a comment.