Tłumacz chemiczny kart charakterystyki MSDS na angielski

Dodane przez hetman,

  Filed under: Nauka
  Comments: None
  Tagi: , , , , ,

Profesjonalny certyfikowany tłumacz chemiczny zna się na swoim fachu. Przeważnie jest absolwentem studiów chemicznych, interdyscyplinarnych studiów matematyczno-przyrodniczych (na których – oprócz matematyki – w szerokim zakresie wykładana jest chemia z fizyką) lub biochemikiem. Chemik od biochemika różni się co do zasady tym, że chemik zajmuje się reakcjami w układach nieożywionych, a biochemik interesuje się molekularnym podłożem przemian procesów w organizmach żywych, takich jak oddychanie komórkowe, fotosynteza czy biosynteza hemu hemoglobiny. Certyfikację tłumacza w zakresie chemii może on otrzymać od różnych organizacji, zdając odpowiedni egzamin pisemny, np. może stać się certyfikowanym tłumaczem technicznym Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie specjalizacji chemicznej dla pary językowej polski-angielski. Wracając do profilu wykształcenia akademickiego, tłumacz chemiczny powinien posiadać tytuł magistra lub doktora chemii, szczególnie wówczas, gdy zajmuje się tłumaczeniem artykułów i innych publikacji naukowych z zakresu chemii organicznej czy nieorganicznej.

 

Typy dokumentów przekładanych przez tłumacza chemicznego

 

Profesjonalny certyfikowany tłumacz chemiczny para się zwykle translacjami z języka polskiego na język angielski lub z języka obcego na swój język ojczysty różnych dokumentów zawierających terminologię chemiczną. Są to m. in. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS – po angielsku Material Safety Data Sheet), autoreferaty habilitacyjne i profesorskie. Także referaty celem wygłoszenia odczytu podczas zjazdu naukowego, zgłoszenia patentowe procesów syntezy organicznej leków chemicznych lub pestycydów. Również zadania z chemii dla nauczycieli i studentów. Dodatkowo raporty z badań naukowych prowadzonych metodą analizy instrumentalnej (certyfikaty analizy, oznaczenia stopnia toksyczności substancji chemicznych, opracowania statystyczne etc.). To ponadto raporty bezpieczeństwa chemicznego wraz ze scenariuszami narażenia pracowników na żrące substancje toksyczne (np. silne kwasy czy opary gazów). To też wreszcie manuskrypty celem wydania publikacji naukowych (tłumaczenie artykułów naukowych, doniesień, posterów) itd.

Tłumaczenie MSDS – karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Ogólnie rzecz ujmując, karty charakterystyki to dokumenty opisujące właściwe sposoby postępowania z daną substancją chemiczną oraz jej parametry fizyko-chemiczne. Tłumaczenie kart MSDS polega nie tylko na samym przekładzie na inny język, np. angielski. Polega ono również na opracowaniu treści, dostosowując ją do rozporządzeń i legislacji obowiązującej w danym kraju. W tłumaczeniu karty charakterystyki używa się utartych zwrotów wskazujących na zagrożenie. Są to tzw. zwroty H (po angielsku Hazard Statements). Innymi słowy to oznaczenia na etykietach substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, definiujące naturę tych zagrożeń dla człowieka i środowiska przyrodniczego.

 

Korekta native speakera j. angielskiego

 

Czasem zdarza się, iż klient biura tłumaczeń specjalistycznych potrzebuje nie tyle tłumaczenia, co korekty językowej tekstu, który osobiście przygotował w języku angielskim. Wówczas z pomocą przychodzi natywny Brytyjczyk, tzw. English native speaker, który wyłapie i poprawi wszelkie niedociągnięcia i lapsusy. Pracuje on w programie MS Word w trybie śledzenia zmian.

Korekta językowa (po angielsku proofreading) najczęściej dotyczy poprawy manuskryptu artykułu naukowego z chemii celem zagranicznej publikacji. Czasem zdarza się też zlecenie korekty pracy licencjackiej, magisterskiej bądź doktorskiej z zakresu chemii. Proofreading może też odnosić się do krótkiego tekstu: abstraktu, streszczenia pracy bądź odpowiedzi na pytania recenzentów.

Be Sociable, Share!

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.