Jak odkryć swój potencjał?

Dodane przez Tomasz Kołdrowski,

  Filed under: inne
  Comments: None
  Tagi: , , , ,

Czy wiesz jaki masz w sobie potencjał?

Wiedza na temat potencjału człowieka podczas pracy coachingowej jest dla coacha wspaniałym narzędziem. Dzięki świadomości wielu aspektów ludzkiego potencjału, jako Coach mogę konstruktywnie towarzyszyć Tobie w świadomym identyfikowaniu posiadanych zasobów.  Na podstawie odkrytych w ten sposób zasobów tworzone przez Ciebie strategie osiągnięcia rezultatów są wyjątkowo skuteczne.

Jaki jest zatem zakres ludzkich możliwości?

Zadaj sobie zatem pytanie: Czym jako człowiek dysponuję?

A) ZMYSŁAMI: słuchem, smakiem, zapachem, dotykiem i wzrokiem. Umożliwiają one postrzeganie, czyli odbieranie z otoczenia bodźców wzrokowych, słuchowych i czuciowych.

B) UMYSŁEM PODŚWIADOMYM I UMYSŁEM ŚWIADOMYM – umożliwiają one gromadzenie i przetwarzanie informacji odbieranych przez zmysły. Wiedz, że człowiek jest w stanie świadomie odbierać tylko część informacji, których dostarczają mu zmysły. Reszta jednak zostaje dokładnie zarejestrowana przez podświadomość. Badania pokazują, że umysł podświadomy posiada kilkaset tysięcy razy większe możliwości przetwarzania i gromadzenia informacji niż umysł świadomy. Wg naukowców tylko 5% dobowej aktywności poznawczej człowieka ma swe źródło w umyśle świadomym, 95-99% zachowań jest inicjowanych przez podświadomość. Od chwili urodzenia w ludzkiej podświadomości gromadzone są wszystkie wrażenia docierające przez zmysły oraz doświadczenia.  To właśnie dzięki ich porządkowaniu i przetwarzaniu niemal automatycznie kształtuje się indywidualny model życia, system ocen i wartości.

C) PRZEKONANIA I WARTOŚCI oraz nieodłącznie związane z nimi intuicja i odczuwanie emocji oraz uczucia to kolejny potężny zasób ludzki.

W świadomym umyśle zachodzą procesy spostrzegania, myślenia, zapamiętywania, uczenia się i kierowania uwagi.  W ich rezultacie docieramy do kolejnych zasobów tj: wiedzy, umiejętności, kompetencji, doświadczenia.

D) OSOBOWOŚĆ I POSTAWA – to potężne zasoby wewnętrzne warunkujące w dużym stopniu sukces życiowy. Motywacja, kierowanie sobą oraz innymi, to jak radzimy sobie z trudnościami, gotowość do podejmowania ryzyka, inteligencja społeczna, inteligencja emocjonalna, IQ, dobre zarządzanie czasem, samodyscyplina, determinacja, wytrwałość, wysokie poczucie wartości i pewność siebie to jedne z głównych istotnych składników sukcesu zarówno w życiu prywatnym i zawodowym. Jednym z ważnych rezultatów coachingu, zauważanym i docenianym przez moich klientów jest wypracowanie przez nich postawy pro-aktywnej, odpowiedzialnej i zdeterminowanej do osiągania wyznaczonych celów.

E) ZASOBY ZEWNĘTRZNE – otoczenie, kontekst, w którym funkcjonujesz, dostarczają Ci wszelkich zasobów materialnych, tj; pieniędzy oraz innych środków finansowych, urządzeń, infrastruktury, technologii etc…

F) RELACJE – zarówno prywatne i biznesowe. Są one nieocenionym źródłem Twych zasobów.

Dzięki potencjałowi świadomego umysłu dysponujesz również:

  • zdolnością wyobrażania, tworzenia, kreatywnością;
  • zdolnością opracowania strategii długofalowej i długoterminowej, wpływania na przyszłość;
  • zdolnością przewidywania, dzięki spojrzeniu z perspektywy ,, co by było gdyby…”

Jak Twoja świadomość potencjału ma się do skuteczności procesu coachingowego?

Jeśli jako klient będziesz sfrustrowany/a poziomem trudności danej sytuacji możesz zbyt szybko dojść do błędnego przekonania o braku wystarczających umiejętności, kompetencji czy innych ważnych zasobów, aby sobie poradzić z wyzwaniem przed jakim będziesz stać. Może to wówczas wywołać u Ciebie brak wiary w siebie, oraz brak zaufania do swych umiejętności. Jako coach szczerze wierzę w Ciebie, jestem przekonany, że potrafisz i jestem zawsze przekonany o Twoim potencjale i możliwościach. U podstaw leży wiodące przekonanie, że dysponujesz wszystkimi zasobami, jakich potrzebujesz by osiągnąć swój cel.

Pozdrawiam ciepło

Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach

http://www.sekretyrozwoju.com/page/2/

 

Be Sociable, Share!

Napisz pierwszy komentarz.

Twój komentarz

You must be logged in to post a comment.